Elektritehnilised mootmised

Meie mõõtelabor on tunnustatud Eesti Akrediteermiskeskuse (EAK) poolt

Elektrotehnilised mõõtmised on vajalikud uue või renoveeritud elektripaigaldise hindamiseks selle kasutusse võtmise korral  ning käituses oleva elektripaigaldise korralise tehnilise seisundi auditi  korral.

Image