[layerslider id=”11″]

Kasutuselevõtule eelnev  audit

Tellimiseks tuleb Teil täita tellimisavaldus .  Auditi tasu palume kooskõlastada telefonil +372 5852 8297 või e-posti teel. Tellimisavalduse palume allkirjastada digitaalselt ja saata e-postile.

Auditi teostamiseks esitab Tellija järgnevad dokumendid:

  • Deklaratsioon, mis kinnitab elektripaigaldise vastavust ehitaja nõuetele (näidis) . Ehitaja deklaratsioon peab olema allkirjastatud elektritööde teostamise eest vastutava isiku poolt. Soovitav on esitada deklaratsioon elektrooniliselt digitaalallkirjaga. 

NB! Ehitajate jaoks: Lugupeetud ehitajad, olge täpsed ja pidage lugu oma klientidest – täitke deklaratsioon ja märkige õigesti üles kehtiv normdokumentatsioon, mitte ärge tooge välja kehtetud seadused, määrused ja standardid.

  • Projekt
  • Kaetud tööde aktid
  • Elektripaigaldise sertifikaadid ja passid.
  • Elektriohutuse eest vastutava isiku ja käidukorraldaja andmed. Käidukorraldajaga sõlmitud leping.
  • Dokument, mille alusel on teostatud elektripaigaldise ühendamine võrguga (Tehnilised tingimused , Võrguteenuse osutamise leping, Elektrienergia müügileping).
  • Muud elektripaigaldise ehitust puudutavad dokumendid.

Kui tellijal tekkivad dokumentide vormistamisega raskused, siis meie spetsialistid aitavad alati.

Telli