Apellatsioon ja kaebus

Auditi tulemuste ja mõõtmiste kohta võite esitada apellatsiooni. Apellatsioon vaadatakse ettevõtte juhtkonna poolt  läbi mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, ja kui apellatsioon on põhjendatud, tehakse auditi protokollis  ja/või mõõtmiste protokollis muudatused.

Kui tehnilise auditi apellatsiooni läbivaatamiseks on vaja korrata tehnilise auditi protseduure, siis neid ka korratakse. Kui mõõtmistulemuste täpsustamiseks tuleb läbi viia uued mõõtmised, siis tehakse ka uued mõõtmised.

Kui vea põhjuseks oli ekspertide või mõõtjate ebakvaliteetne  töö, siis auditi korduvad protseduurid või teistkordsed mõõtmised tehakse meie kulul. Kui aga vea põhjuseks oli tellija vale tegutsemine (näiteks valeandmete esitamine elektriseadmete kohta), siis tasub korduva auditi protseduuride või mõõtmiste eest süüdi olev pool.

 Kui kliendil tekib vajadus auditi tulemuste kiiremas tempos läbi vaatamiseks, palume  seda  vajadust põhjendada  ja näidata soovitatav apellatsioon läbivaatamise tähtaeg.

Apellatsiooni juurde palume lisada ka vaidlustatava dokumendi.

  Tehnilise auditi tulemuste kohta esitatav apellatsioon – kaebus@vltehnoekspert.eu 

Mõõtmise tulemuste kohta esitatav apellatsioon – kaebus@vltehnoekspert.eu

Meie töötajate töötulemuste ja igasuguse tegevuse kohta võite esitada kaebuse.  Teie kaebus vaadatakse kohustuslikus korras läbi ja reageeritakse kaebuses esitatud faktidele.

Kaebuse esitamine – kaebus@vltehnoekspert.eu