Korraline audit

Tellimiseks tuleb Teil täita tellimisavaldus  . Auditi tasu palume kooskõlastada telefonil +372 58589065 või                                                           e-posti teel: tellimus.tehnoekspert@gmail.com teel . Tellimisavalduse palume allkirjastada digitaalselt ja saata e-postile.

Auditi teostamiseks esitab Tellija järgnevad dokumendid:

  • Mõõteprotokollid (kui mõõtmised pole teostatud, siis meie spetsialistid teevad seda).
  • Projekt. Projekti puudumise korral tuleb esitada peakilpide ja jaotuskilpide skeemid. Kui projektdokumentatsioon puudub, aitavad meie eksperdid lahendada nimetatud probleemi.

  • Dokumendid elektripaigaldises teostatud ümberehituste kohta (ehitaja deklaratsioon, kaetudtööde aktid, projekt jne).
  • Elektriohutuse eest vastutava isiku ja käidukorraldaja andmed. Käidukorraldajaga sõlmitudleping.
  • Dokument, mille alusel on teostatud elektripaigaldise ühendamine võrguga (Tehnilised nõuded, Võrguteenuse osutamise leping, Elektrienergia müügileping).

Kui tellijal tekkivad dokumentide vormistamisega raskused, siis meie spetsialistid aitavad alati .